Eddy Portella

Rating a informácie o Eddy Portella

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Eddy Portella 12419 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 173351. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 80.0018% spoločností je horších ako Eddy Portella.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Eddy Portella" href="http://eddy-portella.sk-rating.com/">
   <img src="http://eddy-portella.sk-rating.com/eddy-portella.png" width="150" height="25" alt="Rating Eddy Portella" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Eddy Portella

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia